urządzenia magnetyczne

pl

Separator metali nieżelaznych (kolorowych)

Magnetyczny separator metali niemagnetycznych

Tego typu separator umożliwia oddzielenie niemagnetycznych metali od metali magnetycznych oraz innych cząstek niemetalowych.

Separator ten skonstruowany jest jako przenośnik, na którego końcu umieszczono magnetyczny cylinder indukcyjny. Cylinder ten posiada bardzo silne magnesy neodymowe NdFeB, a metoda separacji opiera się o różne przewodnictwo poszczególnych metali. Podczas obracania się magnetycznego cylindra powstają prądy wirowe, dzięki czemu metale niemagnetyczne odrzucane są od cylindra magnetycznego, z kolei materiał niemetalowy odpada z przenośnika w sposób naturalny. Metale magnetyczne są wynoszone poza oś cylindra magnetycznego, skąd są usuwane. W efekcie transportowany materiał zostaje podzielony na 3 części (patrz animacja):

  • metale niemagnetyczne (aluminium, miedź, itp.)

  • materiał niemetalowy (tworzywa, papier, drewno, szkło, odpady komunalne, itp.)

  • metale magnetyczne

Magnetyczne separatory metali niemagnetycznych stosowane są głównie w recyklingu, podczas likwidacji odpadów, oczyszczania urządzeń elektronicznych oraz kabli.

Magnetyczna detekcja i separacja metali

MAGSY Sp. z o.o.
ul. Zagórska 159,
42-680 Tarnowskie Góry
separatory@magsy.pl.
Tel. 509 630 714

Urządzenia magnetyczne - płyty magnetyczne, detekcja metali

Magnetyczna detekcja i separacja metali, urządzenia magnetyczne, płyty magnetyczne

Copyright © 2011, MAGSY, s.r.o.; wszelkie prawa zastrzeżone