urządzenia magnetyczne

pl

czyszczenie automatyczne

SEPARATORY MAGNETYCZNE PŁYTOWE - CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

Separatory magnetyczne płytowe produkowane są też w wersji z automatycznym czyszczeniem. Separator jest funkcjonalnie zgodny z ręcznie oczyszczanym separatorem, dlatego parametry dotyczące wysokości są niezmienne, a co za tym idzie ułatwiona jest wymiana separatora z czyszczonego ręcznie na czyszczony automatycznie.
Pneumatycznie sterowane czyszczenie separatora magnetycznego wskazane jest do separowania zanieczyszczeń metalowych z materiałów o gorszych właściwościach nasypowych i większej ziarnistości. Separowany materiał przesypywany jest się centralną częścią. Nastawny daszek rozgarniający równomiernie kieruje strumień materiału wprost na płyty magnetyczne, dzięki czemu uzyskuje się najefektywniejszą separację magnetyczną.
W procesie automatycznego czyszczenia płyty przesuwają się do bocznych części separatora, w kótrych dochodzi do ich rozmagnesowania, a wychwytane zanieczyszczenia automatycznie odpadają do bocznych zsuwni.

Płyty magnetyczne są standardowo wyposażone w magnesy ferrytowe. Na życzenie dostarczamy również w wersji z magnesami neodymowymi (NdFeB).
Uniedogodnieniem w tym przypadku może być konieczność przerwania strumienia materiału w procesie automatycznego czyszczenia.

Magnetyczna detekcja i separacja metali

MAGSY Sp. z o.o.
ul. Zagórska 159,
42-680 Tarnowskie Góry
separatory@magsy.pl.
Tel. 509 630 714

Urządzenia magnetyczne - płyty magnetyczne, detekcja metali

Magnetyczna detekcja i separacja metali, urządzenia magnetyczne, płyty magnetyczne

Copyright © 2011, MAGSY, s.r.o.; wszelkie prawa zastrzeżone